Fun*das of BCN

Fun*das of BCN tillverkas för hand i deras egna lokaler i Barcelona. Detta innebär hög noggrannhet och kontroll på produkterna. Korta ledtider.

Från början startade det hela med överdrag till bilbarnstol, vagn och har senare utvecklats till stolar, babysitter, balansbollar och mycket annat.

babysitter balansboll och andra Fundas produkter