Detta mätinstrument har utformats speciellt för att mäta kraniala asymmetrier hos barn från tidig skede till 2 år.

kraniometer med band mäta med band

För att underlätta mätningen, har Mimos tagit fram ett band som ett komplement till kraniometern. Det som är viktigt att tänka på är att när man mäter plagiocephaly är att vinkeln från näsan skall vara densamma på båda sidor. På bandet är det markerat med ”+” så att det alltid blir samma vinkel. Även när man mäter brakycefali underlättar det då man mäter från pilen fram till den runda punkten bak. Det enda man behöver tänka på när man tar på barnet bandet är att pilen skall peka rakt ner mot näsan.

För grundligare info klicka på undertexten brakycefali eller plagiocephaly.

CRANIOMETER Mimos

Denna enhet är också rekommenderad av en läkare i Spanien (se nedan) att användas som ett mått för att övervaka barnets huvud form under sina första månader i livet.

”Som ni vet, under de senaste tio åren har vi bevittnat en oroväckande ökning av positions-skallmissbildningar i pediatrisk neurokirurgiskt samråd. Brist på stöd från de katalanska vårdinrättningarna för att ta itu med detta problem har lett till långa patientens väntelistor (upp till flera månader av väntan) och mättnad av vår medicinska personal och resurser för att sköta alla dessa patienter enligt fastställt protokoll. Behandlingar till brådskande fall såsom kraniossynostos oundvikligen fördröjs som vi granskar positions-skallasymmetri fall som är mindre allvarligt.

Förebyggande av kraniala missbildningar kan lätt göras genom att följa förebyggande riktlinje. Vi uppskattar att cirka 10% av bebisarna har någon grad av missbildning, men detta ignoreras när håret växer, även om det i många fall inte lyckats lösa denna missbildning helt.

Bebisars huvudform borde systematiskt övervakas och mätas under de första 6 månaderna av livet på samma sätt som den nuvarande vikt, längd och huvudomfång kontrolleras. På detta sätt skulle vi kunna ha snabba och effektiva åtgärder som kan vidtas direkt av barnläkare där problemet kan korrigeras enkelt och snabbt.

Efter att ha använt din kraniometer i flera månader, har jag bekräftat att den korrekta mätningen som erhålls är lika bra som den 3 dimensionella skanner som vi har i vårt sjukhus. Jag tror att denna kraniometer skulle vara mycket användbar för barnläkare att ta huvudmätning av alla bebisar mellan 0 och 6 månaders ålder, för att upptäcka och kvantifiera positions-missbildningar tidigt. Dessa missbildningar kan behandlas enkelt med de primärvårdsbarnläkare med ompositionering och kudde som du marknadsför och därmed undvika hjälmen terapi som är onödigt i majoriteten av fallen.

Jag önskar er lycka till i ditt förebyggande kampanj och hoppas alla barnläkare engagera sig i denna förebyggande kampanj och vi kan lösa detta problem tillsammans ”

Dr Jose M. Costa Clara

Head of the pediatric Neurosurgery. Sant Joan de Deu Hospital, Barcelona.

Har ni några som helst frågor så tveka inte att kontakta oss på info@mimosbabypillow.se

mimos pillow photo session

Hur man mäter plagiocephaly med Mimos kraniometer.

OBS! Detta dokument är avsett att användas av sjukvårdspersonal som förstår alla faktorer och som är insatta i kranial tillväxt hos nyfödda.

Om du är en förälder som är orolig för ditt barns huvudform, kan detta dokument tjäna dig som en guide för att grovt bedöma ditt barns skick. Det ska dock aldrig användas i eget bruk för att bedöma eller sätta en diagnos själv. Utvärdering och bedömning skall alltid göras av behörig sjukvårdspersonal såsom fysioterapeuter eller läkare då andra faktorer kan ligga i bakgrunden och påverka ditt barns skallutveckling.

1 För att mäta graden av deformitet av en plagiocephaly, behöver vi mäta de två diagonalerna på huvudet genom att börja från pannloberna och använda samma vinkel.

diagonals 1 plagiocephaly

2 Här ser vi ett exempel på hur man kan mäta diagonaler i ett svårt fall av plagiocephaly. För att få ett korrekt mått är det viktigt att hålla samma vinkel mellan diagonaler på det sätt vi beskriver nedan.

diagonals_plagio 2

3

A– Identifiera den längsta diagonalen

B– Placera ett ben av kraniometer på frontalloben som tillhör den längsta diagonalen.

C– Vrid det andra benet av kraniometer tills hittar det längsta avståndet. Detta betyder det bredaste huvuddiameter.

D– Skriv ner mätningen från mätaren.

mäta kranium plagiocephaly

4 Notera visuellt den vinkel som bildas mellan kraniometern till linjen Anterio-posteriort. Denna linje går från näsan till baksidan av huvudet, vinkelrätt mot ytan.

mäta kranium plagiocephaly 2

5 Placera sedan kraniometerns ben på motsatta sidan av pannloben och med ungefärligt samma vinkel för att mäta huvudets bredd.

mäta kraniometer

För att få exakt vinkel på vardera sidan av näsan, använd pannbandet som medföljer. Genom att placera pilen över näsan och mäta från kryssen i diagonal riktning får du ett korrekt mått.

6 Nu behöver du bara beräkna skillnaden mellan de 2 huvud diametern. Denna skillnad ger dig ett nummer mellan 0 och 40 mm. Den nuvarande accepterade standarden är att klassificera som följer:

0 to 9 mm Mild plagiocephaly
10 to 19 Moderate plagiocephaly
more than 20mm Severe plagiocephaly

Vi anser att detta är en mycket förenklad approach som inte tar upp det verkliga problemet:

Hur stor deformitet kan vi korrigera?

Med den frågan i åtanke har vi utvecklat följande kurva som en vägledning för föräldrar, fysioterapeuter och läkare för att veta om och vilken typ av behandling barnet behöver. Om barnet behöver hjälm eller om positioneringsteknik är tillräckligt för att korrigera dess plagiocephaly.

Den är baserad på den återstående skalltillväxt som ett barn har före 2 års ålder. Huvudet kommer att fortsätta växa i storlek efter 2 års ålder, men formen är fast när fontanellen är stängd och det sker vanligtvis vid 2 års ålder. Kurvan representerar den maximala huvudets missbildning som vi kan rätta till med positionering och förebyggande metoder. De inkluderar tummy time, mimos pillow, avlastande positionering av plagiosidan i säng, barnvagn, baysitter osv.

Vänligen notera att detta bara är en allmän riktlinje baserad på genomsnittlig skalltillväxt. Barns förmåga att återhämta kan variera avsevärt från denna kurva. Till exempel då fontanellen i genomsnitt stänger vid 2 års ålder, men hos vissa barn kan detta hända så tidigt som 12 månader och andra så sent som 30 månader. Denna graf är tänkt som ett extra diagnostiskt verktyg för specialister som förstår kranial tillväxt och utveckling. Använd inte för att utfärda en diagnos själv.

plagio_english

Exempel på hur man läser denna graf:

– Ett barn som är två månader gammal med en 20mm plagiocephaly behandlas av standardregeln som ett allvarligt fall men kan korrigeras med positions behandling med hjälp från fysioterapeuter.

– Ett barn vid fem månader ålder med en 16mm plagiocephaly är på gränsen för återhämtning. Vi måste vara mycket stränga med positionering och övervakning av missbildning mycket noga. Om vi inte klarar av att hålla missbildning under kurvan under de följande månaderna så är hjälm det ända som kan korrigera skillnaden.

– Ett barn som är 12 månader gammal och har 10mm plagiocephaly är ovanför kurvan, vilket innebär att utan korrigerande hjälm kommer han inte att återhämta sig helt. En 12 månader gammal baby kan återhämta 4mm av plagiocephaly men 6mm kommer att förbli obehandlad. Med denna bit av information kan föräldrar bestämma om de vill ha en korrigerande hjälm eller inte.

För tidigt födda barn: Använd justerad ålder, inte kronologisk ålder. Räkna som om barnet föddes på exakt planerat datum.

Hur man mäter brakycefali och sagittal synostos med Mimos kraniometer.

OBS! Detta dokument är avsett att användas av sjukvårdspersonal som förstår alla faktorer och som är insatta i kranial tillväxt hos nyfödda.

Om du är en förälder som är orolig för ditt barns huvudform, kan detta dokument tjäna dig som en guide för att grovt bedöma ditt barns skick. Det ska dock aldrig användas i eget bruk för att bedöma eller sätta en diagnos själv. Utvärdering och bedömning skall alltid göras av behörig sjukvårdspersonal såsom fysioterapeuter eller läkare då andra faktorer kan ligga i bakgrunden och påverka ditt barns skallutveckling.

1. Även om brakycefali och sagittal synostos är av olika ursprung, bedöms detta via förhållandet mellan bredd och längd på skallen. För att bedöma graden av missbildning, måste vi mäta längd (AP) och bredd (SD) med kraniometern.

brachycephaly normal pic 3

brachycephaly skalle normal pic 1

2. Mät avståndet AP. Punkt A är placerad mellan ögonbrynen och något över dem. Punkt P, är den längst bortersta punkten vid baksidan av huvudet. Punkt A motsvarar Nasio och P motsvarar Lineum.

brachycephaly normal pic 4 a-p

3 Sedan mäts avståndet SD som den bredaste punkten av skallen, parallellt med ansiktet. Vanligtvis dessa punkter ligger något över och bakom öronen.

brachycephaly SD mäta pic 5

4 Beräkna Craneal index (Cl) med följande formel:

braquicephaly_formula

5 Även om standard CI varierar något från man till kvinna och genetiskt påbrå är 78 % ett säkert snittsmått. Vad vi är intresserade är hur mycket vår patient avviker från standarden CI. Vi kallar denna Deformation index (DI). Vi beräknar detta på följande sätt:

Brakycefali
(CI bigger than 78%)
DI(%)=CI-78
Sagittal synostos
(CI smaller than 78%)
DI(%)=78-CI

Hur stor deformitet kan vi korrigera?

Med den frågan i åtanke har vi utvecklat följande kurva som en vägledning för föräldrar, fysioterapeuter och läkare för att veta om och vilken typ av behandling barnet behöver. Om barnet behöver hjälm eller om positioneringsteknik är tillräckligt för att korrigera dess brakycefali.

Den är baserad på den återstående skalltillväxt som ett barn har före 2 års ålder. Huvudet kommer att fortsätta växa i storlek efter 2 års ålder, men formen är fast när fontanellen är stängd och det sker vanligtvis vid 2 års ålder. Kurvan representerar den maximala huvudets missbildning som vi kan rätta till med positionering och förebyggande metoder. De inkluderar tummy time, mimos pillow, avlastande positionering av plagiosidan i säng, barnvagn, baysitter osv.

Vänligen notera att detta bara är en allmän riktlinje baserad på genomsnittlig skalltillväxt. Barns förmåga att återhämta kan variera avsevärt från denna kurva. Till exempel då fontanellen i genomsnitt stänger vid 2 års ålder, men hos vissa barn kan detta hända så tidigt som 12 månader och andra så sent som 30 månader. Denna graf är tänkt som ett extra diagnostiskt verktyg för specialister som förstår kranial tillväxt och utveckling. Använd inte för att utfärda en diagnos själv.

braqui_english

Exempel på hur man läser denna graf:

– En baby som är en månad gammal med en DI = 18% anses vanligtvis ett allvarligt fall och ges i många fall råd att använda en hjälm. Men vid 1 månad ålder finns det tillräckligt kranial tillväxt kvar att rätta till detta med positioneringsteknik.

– En baby 3 månader med en DI = 14% är på gränsen för återhämtning. Vi måste vara mycket stränga med positionering och övervakning av missbildning mycket noga. Om vi inte klarar av att hålla missbildning under kurvan under de följande månaderna bör läkare ändra behandlingsform.

– Ett barn av 12 månader och DI = 6% är ovanför kurvan, vilket innebär att utan korrigerande hjälm kommer han inte att återhämta sig helt. En 12 månader gammal baby kan återhämta DI = 2 % men de resterande DI = 4 % förblir obehandlade. Med denna bit av information föräldrar kan bestämma om de vill ha en korrigerande hjälm eller inte.