Kan Mimos förvärra?

Fråga:

Hej! På er hemsida kan man läsa att ”Det finns studier som visar att Mimos behandlar samt förebygger skallasymmetri (platt huvud).” Jag undrar var jag kan hitta dessa studier? De enda studier jag kan hitta är pilotstudier som Anna Öhman gjort, men de har få deltagare för att påvisa någon signifikant effekt av Mimoskudden. Dessutom har jag läst om föräldrar som fått motsatt effekt av kudden. Hur stor risk är det att Mimoskudden förvärrar ett platt bakhuvud? Tacksam för svar.

Svar:

Tack så mycket för ditt meddelande.
Anna Öhman gjorde en dubbelblind klinisk prövning. Från denna data har hon publicerat 3 artiklar som innehåller gruppdata och större slutsatser (https://jennie4sure.files.wordpress.com/…/anna-c3b6hman…). Studien var relativt kort (ca 200 barn) men tillräckligt för att vara statistiskt signifikant, så inga ytterligare barn behövdes för att bevisa fördelarna med Mimos kudden. Mimos kuddens tillverkare, med säte i Spanien, meddelar mig att de fått mycket få klagomål från föräldrar som hävdar att kudden orsakat större asymmetri. I Sverige har vi än så länge inte fått några. När fallen undersökts närmare så har de antingen haft en felaktig användning av kudden, felaktiga vanor som tex timmar i bilstol, dålig överensstämmelse med användning av kudden, eller att barnet hade ett problem som skiljer sig från lägesbetingad skallasymmetri.
Mimos kudde har funnits på marknaden i åtta år och den säljs över hela världen och under de europeiska reglerna för medicintekniska produkter. Den har mycket goda resultat beroende på ålder samt mognad av skelett på varje patient. Vi är mycket intresserade av att veta fall som hävdar dåliga resultat med kudden. Tillverkaren vill undersöka varje sådant fall. Skicka gärna länk eller uppgifter till föräldrar som har upplevt svårigheter.