Varför kostar Mimos kudde mer?

Fråga: Varför kostar Mimos mer än andra kuddar med hål?
Svar:
  • Mimos är den enda kudden på marknaden som har 5 certifieringar och är testad för in- och utandning.
  •  Mimos är en medicinsk klassad produkt och genomgår därför ständigt tester för att upprätthålla standarden för medicinsk produkt.
  • Tllverkad förhand i Spanien, Barcelona.
  • Mimos är tillverkat av tredimensionell polyester som produceras i Tyskland.
  • Mimos behandlar skallasymmetri vilket inte andra kuddar på marknaden utger sig för att göra.
  • Mimos har studier som styrker dess funktion
Skillnaden mellan andra kuddars marknadsföring:
  • Mimos förebygger –  inte förhindrar
  • Mimos är fri från kvävningsrisk – minimerar inte bara risken
  • Mimos behandlar skallasymmetrier – flera andra avråder sin kudde vid redan platt huvud.